Haberler

Kanun Değişikliği

28.07.2020

“7251 Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile başta 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu olmak üzere sair kanunlarda özellikle usuli işlemlere yönelik olarak düzenlemeler getirilmiştir. Anılan bu değişiklikler 28.07.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200728-14.htm