Tüm Haberler

Kanun Değişikliği

28.07.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “7251 Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”