Arabuluculuk


6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve 02.06.2018 tarih ve 30439 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabulculuk Kanunu Yönetmeliği uyarınca hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde uygulanacak usul ve esaslar düzenlenmiştir. 

6325 sayılı Kanun'un 15 inci maddesinin sekizinci fıkrası ve Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile arabuluculuk müzakerelerinde idareyi temsil etmek üzere Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.

Arabuluculuk faaliyetleri, 6325 sayılı Kanun'un 15 inci maddesinin sekizinci fıkrası ve Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Arabulculuk Komisyonu tarafından yerine getirilmektedir. 

 

Arabulcluluk Komisyonu İletişim Bilgileri
Adres: 
Şahinkaya Cad. No:106 34820 Beykoz İSTANBUL
Tel: 0216 333 30 66
E-posta: arabuluculuk@tau.edu.tr